Bạn đang xem:

Văn học miền Tây

Thương thương nhớ nhớ mì gói rau vườn miền Tây

By Phan Thùy Linh 09/06/2021
Dạo gần đây Sài Gòn mưa nắng thất thường quá, lúc nắng nóng rang da 2 3 ngày...

Thương lắm nhãn lồng ơi

By Phan Thùy Linh 19/02/2020
“Trái nhãn lồng thì chua chua ngọt ngọt. Thuở bé, nhà nghèo không có cái gì để ăn...