Bạn đang xem:

Lồng đèn xưa

Nhớ trung thu xưa, nhớ đèn ông sao, nhớ lồng đèn lon nước ngọt

By Phan Thùy Linh 19/09/2021
Trung thu xưa  Mà ngộ ha? Sao càng lớn con người ta càng hay hoài niệm. Thời gian...