Bạn đang xem:

Cá rô mề

Hồi nhỏ “dăng lưới” được cá rô mề Ông Nội toàn để dành tôi!

By Phan Thùy Linh 02/07/2021
Tôi nhớ mùa mưa năm ấy, chắc chừng 12 13 tuổi. Cái thời mỗi lần nghe phải gỡ...