Bạn đang xem:

Bánh xèo miền tây

Bánh xèo miền Tây ngày mùng 5 tháng 5

By Phan Thùy Linh 25/06/2020
Về miền Tây dịp Tết nửa năm, hầu như  ghé qua nhà nào ta dễ dàng bắt gặp...

Phiên bản bánh xèo miền Tây

By Phan Thùy Linh 06/09/2019
Nếu như bánh xèo ở xứ Quảng cực Bắc nhỏ nhất – khuôn chỉ to hơn miệng chén...