Bạn đang xem:

Rau đọt choại

Rau đọt choại, sản vật thiên nhiên ban tặng cho người miền Tây

By Phan Thùy Linh 12/04/2021
Rau đọt choại (rau chạy) là một loại rau mọc dại ở miền Tây. Cũng chẳng ai biết...