Bạn đang xem:

Ghe xuồng hàng bông

Ghe xuồng hàng bông – chợ trôi miệt sông nước miền Tây

By Phan Thùy Linh 24/08/2021
Ngày nay, khi đường xá đã được xây dựng. Xe cộ thành phương tiện thay cho xuồng ghe,...