Bạn đang xem:

Cá khô Bình Thắng

Làng nghề cá khô Bình Thắng – đặc sản xứ biển miền Tây

By Phan Thùy Linh 05/06/2021
Mọi người biết không, quê hương miền Tây lạ lắm, người ta thường biết đến mảnh đất này...